Relate AB arbetar inom kommunikation, PR och marknadsföring.

Bolaget startades tillsammans med Relate Labs AB 2009 respektive 2010.

Vill du komma i kontakt? Trevligt! Skicka ett e-mail till kontakt@relate.se.