Om Relate AB och Robin Askelöf

Robin Askelöf är konsult inom kommunikation, PR och varumärken och drev fram till september 2012 Relate AB – ett bolag som hjälpte uppdragsgivare inom dessa frågor.

Idag är han anställd konsult och del av ledningen på kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson. Robin har tidigare varit konsult inom PR och kommunikation (JKL) och varumärken (Differ), VD och chefredaktör på Shortcut samt även kommunikationschef på konsultbolaget Connecta.

Arkiv

Att ha inflytande över andra

Vill man få inspiration om sociala medier och marknadsföring är Brian Solis en djup källa att ösa ur. Han har precis sammanfattat 2010 med ett antal blogginlägg, bland annat ett om inflytande. Inte om inflytande i sig, utan om hur det under 2010 blivit ännu tydligare hur sociala medier kan ge inflytande över andras människors åsikter och handlingar.

Inlägget sätter många ord på varför sociala medier är viktigt. Men samtidigt är det mindre nytt under solen än vad man kan tro.

I PR-branschen har man länge arbetat med att ”påverka vardagssamtalet” baserat på att det är i samtalet mellan vänner som åsikter formas. Logiken är alltså densamma som den Brian Solis beskriver. Skillnaden är att samtalen tidigare skedde vid i fikarummet och till stor del formades av vad som var aktuellt i tidningar och på TV. Dessa samtal finns kvar, liksom medias inflytande. Men idag har vi även vardagssamtal via sociala medier.

Att utöva inflytande för att påverka vardagssamtal är alltså inget nytt. Däremot har förutsättningar ändrats. Genom sociala medier har spelplanen blivit större men också mätbar och möjlig att delta i direkt för alla som vill. Inflytande har därför blivit något som teoretiskt sett kan skaffas av vem som helst. I praktiken är det däremot lika nödvändigt som tidigare att förstå sin målgrupp, använda rätt budskap och att ha ett förtroendekapital i ryggen.

En annan utveckling är att det nu blivit möjligt att utöva både proaktivt och reaktivt inflytande i realtid. Det proaktiva handlar liksom tidigare om att väcka nya frågeställningar och att driva opinion – fast nu utan media som mellanhand. Det reaktiva handlar om du nu kan lyssna på vad som diskuteras och t.ex. försöka påverka negativa samtal om ditt varumärke.

På ett sätt har beroendet av traditionell media minskat för den som vill ha inflytande över vardagssamtalet. Samtidigt kvarstår traditionell media som agendasättare och en förstärkare av det som händer på t.ex. Twitter och Facebook. Det ena har därför inte ersatt det andra. Däremot har världen blivit lite mer spännande för den som vill ha inflytande över andra.

facebookTweet ThisDeliciousDiggTechnorati

Lämna en kommentar